Om oss

Föreningen "Fyrtillsyn Gotland" har bildats för att stödja bevarandet av en
viktig del av Gotlands kulturarv.

Sjöfartsverket har ansett att ett antal fyrar inte längre behövs för den allmänna sjöfarten och har därför överlämnat dessa fyrar till olika lokala hembygdsföreningar. Föreningen "Fyrtillsyn Gotland" har syftet att stödja och samordna hembygdsföreningarnas arbete för att bevara de gotländska fyrarna.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 200 kr för enskilda medlemmar, 250:- för fyrägare, hembygdsvårdande organisationer och fyrföreningar.
och 1 000:- kr för företag,

Se hur du kan bli medlem här: Medlem

Även du kan medverka genom bidrag till Föreningen "Fyrtillsyn Gotland"

Bankgiro 413-6529 eller Swish 123 609 64 65
Organisationsnummer 802446-5240

Logo