Medlem

Välkommen att bli medlem i
Föreningen Fyrtillsyn Gotland

Genom ditt medlemskap i föreningen så stödjer du vårt arbete med att bevara våra fyrar och sjömärken.

Som medlem så får du:

· Den senaste informationen om vad som är på gång i föreningen via e-post (om du anmält e-postadress)

· Som medlem så deltar i våra utflykter och resor med mera till självkostnadspris och har förtur om det är begränsat deltagarantal.
På dessa får man ofta unik tillgång till fyrar och platser som vanligtvis inte är öppna för allmänheten.

· Fritt inträde till Hoburg fyr under ordinarie sommarvisningstid.

 För att bli medlem så:
Mejla namn och adress till: medlem@fyrtillsyngotland.se

Eller sänd ett sms med namn och adress till: 073 610 07 85

 Betala samtidigt medlemsavgiften som är 200:- till bankgiro 413-6529
Glöm inte att ange namn

Eller swisha till 123 609 64 65
Ange Medlemsavgift som meddelande