You are here

Kalender

2018

 

Årsmöte måndagen den 9 april kl 14.00

Föreningen Fyrtillsyn Gotland kallar till årsmöte måndagen
den 9 april 2018 klockan 14.00 i Gamla Hamnstationen i Visby.

De som så önskar äter en gemensam lunch på
Scandics Restaurang Koggen klockan 13.00.

Välkomna!

Styrelsen

 

Båttur 5 maj 2018 i Slite skärgård

Besök på Majgu, Grundet och Skenalden.
Ta med kaffekorg och varma, oömma kläder.

Kostnad: 75 kr/pers.

Samling: Slite hamn kl 09.30.

Anmälan: till Jan Ströberg tfn 070 894 96 94.
Anmälan senast 1 maj