Valar

Fyren Valar drivs av Hoburgs hembygdsförening.
Fyren vid Valar drevs tidigare från det fasta elnätet. För att få ner de ganska höga kostnaderna byggdes fyren om till solcellsdrift under våren 2011.

Valar

Bilderna visar några av Fyrtillsyn Gotlands medlemmar i samband med ombyggnaden.

Valar  Valar Valar

 

 

 

Valar

Ledfyr

Byggd: 1954

Höjd: 6 m

Karaktär: Fl (2) WRG 6 s
8 m

Ledfyr till Burgsviken.
Vit/röd sektorgräns markerar pricken
Bockstigen i väster och vit/grön
sektorgräns markerar land-
grundningen utanför Hoburgen.