Näsrevet

Näsrevet

Näsrevet

Näsrevet

 

 

Näsrevet

Sektorfyr

Byggd: 1951

Höjd: 9 m

Karaktär: Fl 3 s WRG 7,8 m

Fyrens röd/vita sektorgräns markerar pricken
Deppo i NV och vit/grön sektorgräns
markerar pricken Bockstigen i SV.