Laus Holmar

I bygden heter fyren Storholms-Annike. Detta var namnet på den båk, som lanterninen med
plattform byggdes ovanpå 1945, när hon gjordes om till fyr och den moderna fyren
övertog det befintliga namnet.
 

Laus Holmar

Laus Holmar

 

 

Laus Holmar