Heligholmen

Heligholmen

 

Heligholmen

Heligholmen

Sektorfyr

Byggd: 1913

Höjd: 13 m

Karaktär: Fl(2) WRG 6 s
7,6 m

Fyrens vit/gröna sektorgräns markerar pricken Lillgrund i NO
och vit/röd sektorgräns markerar landgrundning och
pricken Barshagegrund i SV.