You are here

Valar

Fyren Valar drivs av Hoburgs hembygdsförening.
Fyren vid Valar drevs tidigare från det fasta elnätet. För att få ner de ganska höga kostnaderna byggdes fyren om till solcellsdrift under våren 2011.

Bilderna visar några av Fyrtillsyn Gotlands medlemmar i samband med ombyggnaden.