You are here

Östergarns Västra

Den första riktiga fyren som byggdes på Gotland är den som idag kallas Gamla fyren på Östergarnsholm.
Den tändes första gången den 1 september 1818. 100 år senare togs den nuvarande östra fyren i bruk.
Det uppstod då ett behov av en ledfyr för de fartyg som fortfarande gick genom sundet mellan Östergarnsholm och det gotländska fastlandet.

Fyren Östergarn Västra byggdes som en AGA-fyr och stod klar 1919. Fyren moderniserades för drift med solpanel och batterier 1980. 2009 överlät Sjöfartsverket fyren till Östergarn-Gammelgarns Hembygdsförening för en krona.
Innan överlämnandet blästrade och målade Sjöfartsverket fyren. Byte av samtliga akrylglas och montering av ny elektronisk styrutrustning utfördes av hembygdsföreningen. Den 90-åriga fyren tändes igen den 1 november 2009.