Kalender

2024

24-25 augusti
Fyrsafari för föreningens medlemmar på östra/södra Gotland.
Läs mer om den här: /sites/default/files/FFG%20Fyrsafari%202024.pdf

Hösten 2024
Gunnar Sillén håller föredrag om fyrar och fyrplatser i konst, litteratur och musik.
Detta har tidigare aviserats till i april men har blivit flyttat till i höst.